All posts by Can Çelikel

  • Öylesine Bir Öykü

    Selamlar diye seslendi ahalisine cehennemler lordu küllü bir kızıl şafak vaktinde. İblislerin kulakları neşeyle oynadı ve burunları havayı kokladı. Yeni gelen avın kokusunu almış zebaniler...