All posts by Muhammed Çelik

Hafız Şirazi'nin "Gönlü aşkla diri olan asla ölmez" sözünü kendisine rehber ettiğini düşünen biri...
 • Gazel

  Meyhane ve camiinin yolu nerededir? Çünkü ikisi de benim için haramdır.   Ne camiide günümü geçireyim, çünkü rindim. Ne de meyhanede, çünkü ham bir sarhoşum....

 • Nevruz Muştusu

      Beklerdim akşam ğruplarında yeni bir seher vaktine dek ve içim yanarken sigaramın dumanında tüterdi aşkın yegane hurufu. Böyle bir hayat serüveninde akşam vakitlerini güneşle...

 • 2017: Sadece İnsan Olalım!

       Din cihetiyle bakarsak bir Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Mecusi, Ateist… olarak mı veya eğer etnik köken olarak düşünürsek bir Türk, Kürt, Laz, Abaza, Arap… olarak mı olarak ya da sade...

 • Son Demler

  Yine bir Aralık-Ayrılık günündeyiz. Yine bir yılın sonuna doğru ilerlemekteyiz. Yine bir ömrün son basamaklarına doğru adım atmaktayız. Yine hazin, inkisar, hüzün, hüsran ve ayrılık...

 • Bekleyişin Sonu

  Benim için bin ümit vardır ve o bin ümit de sensin. Mutluluğun başlangıcı ve bekleyişin sonu sensin.   Ömrümden baharlar geçti ve o baharlar sensiz...

 • Hafız Şirazi’nin Rindliği

      Hafız, İran’ın sembolüdür, kalbidir ve en hassas değerlerinden biridir. Bizim kültürümüzde nasıl ki Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Itri gönüllerimizde yer...