All posts by Rabia Mine

  • SANAT: SANIP ATMAK SORUNSALI

    Tarihin en eski tartışmalarından biridir ‘sanat ne içindir?’ sorusu. Ve genellikle iki başlık altında masaya yatırılır: Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Bence...