All posts by Zelal

Ünlü üşenir, ünsüz düşünür, az biraz da yazar. Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi.
  • YARALISIN ROMANI ÇERÇEVESİNDE DÜŞÜNMEK

        ‘‘Yarının gerçek edebiyatı bugünün mahpushanelerinden çıkacak, göreceksin.’’ 30.06.1971 tarihli bu söz; 1 numaralı Mamak Askeri Cezaevi’nde Deniz Gezmiş’in Erdal Öz’e çay ocağı taburesinde...