All posts tagged "Burak YETİŞMEZ"

  • Deliliğin Dayanılmaz Hafifliği

      Yapmak istediğimiz gerçekliklerin ötesine çıkamayız, kendi gerçekliğimizi unuttuğumuz bedenlerde bir başka insan olamayız, kendimize verdiğimiz sözlerin çoğunu kendimiz bile unutmuşken, vazgeçip kendimizden bir parçaya...

  • Bilgi Üzerine Derleme

                Yeteri kadar bilgimizin olmadığı durumlarda nasıl oluyor da bu kadar fazla yorum yapabiliyoruz? Bu salt bir yetenek mi yoksa rasyonalistler haklı mı? Çoban geometri...