All posts tagged "selçuk bilek"

  • Kayıp Kentin Figüranları

        Adının bir önemi yoktu Ayşe, Fatma, Kübra… O bu kentin figüranlarından sadece bir tanesiydi. Bir yaz gecesi sahilde tanıdı onu genç adam. Gökyüzünde...